Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 11.08.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/27
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

22.08.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
       Pielikums A (DOCX)
       Pielikums B (DOCX)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
4. pielikums. Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksts (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 21.08.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 22.08.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.09.2017.
13.09.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)
Ziņojums 2 (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 13.09.2017.
2. daļa: 25.09.2017.
3. daļa: -
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: Aija Klovāne
2. daļa: SIA "Baltic Translations"
3. daļa: -
  Līguma termiņš: 1 mēnesis
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 1 333,30 EUR
2. daļa: 1 306,20 EUR
3. daļa: -
  Līguma grozījumi: