Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.07.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/23
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

25.07.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
       Pielikums A (DOCX)
       Pielikums B (DOCX)
       Pielikums C (DOCX)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
4. pielikums. Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksts (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 17.07.2017. (PDF)
Papildus informācija 2, 20.07.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 25.07.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.09.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 11.09.2017.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: Dens Dimiņš
2. daļa: Ieva Lešinska-Geibere
3. daļa: -
4. daļa: -
5. daļa: -
  Līguma termiņš: 1 mēnesis
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 2 700,00 EUR
2. daļa: 1 300,00 EUR
3. daļa: -
4. daļa: -
5. daļa: -
  Līguma grozījumi: