Projekta izstrādne Mūkusalas ielas 3 teritorijas labiekārtojuma aizsargāšanai un daļējai pielāgošanai ekstrēmo sporta veidu aktivitātēm

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 17.03.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Projekta izstrādne Mūkusalas ielas 3 teritorijas labiekārtojuma aizsargāšanai un daļējai pielāgošanai ekstrēmo sporta veidu aktivitātēm
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/6
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

31.03.2016. līdz plkst.11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Labiekārtojuma zonējuma shēma (PDF)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 31.03.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 02.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 17.05.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "GSA projekts"
  Līguma termiņš: 4 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 7 800,00 EUR
  Līguma grozījumi: