Prezentācijas tehnika un datortehnikas rezerves daļas

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.07.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Prezentācijas tehnika un datortehnikas rezerves daļas
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/26
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

08.08.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
6. pielikums. Līguma paraugs (DOCX)

Labota tehniskā specifikācija (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 08.08.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.08.2017.
  Iepirkuma procedūras lēmums: Lēmums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:

1.daļa - 21.08.2017.

2.daļa - 21.08.2017.

  Līguma izpildītājs:

1.daļa - AS "Capital"

2.daļa - SIA "MarkIT"

  Līguma termiņš: 31.10.2017
  Līgumcena (bez PVN):

1.daļa - 5 844,93 EUR

2.daļa - 10 011,42 EUR

  Līguma teksts:

1.daļa - IT tehnikas apkopes instrumenti un datortehnikas rezerves daļas

2.daļa - Specializēta IT tehnika

  Līguma grozījumi: