Ploteru un speciālo printeru materiāli

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 15.12.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Ploteru un speciālo printeru materiāli
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/89
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.01.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

Par tehniskiem jautājumiem:
Ivars Indāns, tālr.: 26473040, e-pasts: ivars.indans@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
6. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.01.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 05.01.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:

1.daļa - 20.01.2017.;

2.daļa - 20.01.2017.

  Līguma izpildītājs:

1.daļa - SIA "Biroja Tehnika";

2.daļa - SIA "ADI Kartes"

  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN):

1.daļa - 10 885,00 EUR;

2.daļa - 8 253,88 EUR

  Līguma grozījumi: