Ploterēšanas darbi

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.02.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Ploterēšanas darbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

01.03.2016. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona: Kristīne Liniņa, tālr.: 26066852; e-pasts: kristine.linina@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 25.02.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 01.03.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 01.03.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
     
  Lēmuma pieņemšanas datums: 31.03.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 05.04.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Abi2"
  Līguma termiņš: Viens gads vai līdz brīdim, kad kopējā pasūtījuma summa sasniedz 3082.34 EUR (bez PVN)
  Līgumcena (bez PVN): 14.41 EUR/m2
  Līguma grozījumi: