Personāla un apmeklētāju identifikācijas piederumi

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 06.04.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Personāla un apmeklētāju identifikācijas piederumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/9
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

18.04.2016. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Lita Kļaviņa, tālr.: 26517377, e-pasts: lita.klavina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
   1. pielikums. Vizualizācija (PDF)
   2. pielikums. Vizualizācija (PDF)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.04.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 20.04.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.04.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "ADI KARTES"
  Līguma termiņš: 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
  Līgumcena (bez PVN): 3 280,00 EUR
  Līguma grozījumi: