Papīra produkcijas iepirkums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 10.02.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Papīra produkcijas iepirkums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/8
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

21.02.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 21.02.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 15.03.2017.
2. daļa: 14.03.2017.
3. daļa: -
4. daļa: -
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "ARGA"
2. daļa: SIA "Daiļrade EKSPO"
3. daļa: -
4. daļa: -
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 414,22 EUR
2. daļa: 2 052,70 EUR
3. daļa: -
4. daļa: -
  Līguma grozījumi: