Papīra produkcijas iepirkums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 09.02.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Papīra produkcijas iepirkums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

17.02.2016. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona: Aija Miķelsone, tālr.: 67806108, 26105370; e-pasts: aija.mikelsone@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.02.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 18.02.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 24.02.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Daiļrade Ekspo"
  Līguma termiņš: Viens gads vai līdz saistību izpildei
  Līgumcena (bez PVN): 3 402.17 EUR
  Līguma grozījumi: