Pagaidu uzkopšanas pakalpojumi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 20.06.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Pagaidu uzkopšanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/36
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

04.07.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Didzis Paegle, tālr.: 67716168, e-pasts: didzis.paegle@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (XLS)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)
7. pielikums. Objekta apsekošanas lapa (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 04.07.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 04.07.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)
Ziņojums 2, 07.07.2016. (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 05.07.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Cleanhouse"
  Līguma termiņš:

Ir noslēgts un stājies spēkā iepirkuma procedūras LNB/2016/1 "Uzkopšanas pakalpojumi" rezultātā noslēgtais līgums;

samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir sasniegusi 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)

  Līgumcena (bez PVN): 41 999,99 EUR
  Līguma grozījumi: