Nekustamā īpašuma, pasākumu organizatora CTA un mūzikas instrumentu apdrošināšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 10.10.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Nekustamā īpašuma, pasākumu organizatora CTA un mūzikas instrumentu apdrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/30
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

23.10.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 13.10.2017. (PDF)
Papildus informācija 2, 13.10.2017. (PDF)
Papildus informācija 3, 19.10.2017. (PDF)
Papildus informācija 4, 19.10.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 23.10.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.11.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 18.12.2017.
  Līguma izpildītājs: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
  Līguma termiņš: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): 25 018,00 EUR
  Līguma grozījumi: