Nekustamā īpašuma, pasākumu organizatora CTA un mūzikas instrumentu apdrošināšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 27.10.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Nekustamā īpašuma, pasākumu organizatora CTA un mūzikas instrumentu apdrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/74
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

08.11.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un kontaktpunkts dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Par apdrošināšanas jautājumiem:
Mihails Bugajs, tālr.: 24400303, e-pasts: mihails.bugajs@baltolink.com

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 01.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 2, 02.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 3, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 4, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 5, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 6, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 7, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 8, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 9, 04.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 10, 07.11.2016. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 08.11.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 14.12.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.12.2016.
  Līguma izpildītājs: Apvienība, kas sastāv no AAS "BALTA" un ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
  Līguma termiņš: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): EUR 32 040,00
  Līguma grozījumi: