Mutiskās tulkošanas pakalpojumi

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 25.08.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Mutiskās tulkošanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/29
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

05.09.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
4. pielikums. Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksts (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 05.09.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 05.09.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līgumu noslēgšanas datums: 07.09.2017.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Baltic Translations"
2. daļa: SIA "Baltic Translations"
3. daļa: SIA "Baltic Translations"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 1 mēnesis
2. daļa: 2 mēneši
3. daļa: 4 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 1 069,20 EUR
2. daļa: 978,75 EUR
3. daļa: 709,75 EUR
  Līguma grozījumi: