Multimediju aprīkojuma transporta kastes

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 16.06.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Multimediju aprīkojuma transporta kastes
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/35
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

29.06.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Juris Ģiedris, tālr.: 29456979, e-pasts: juris.giedris@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 29.06.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.08.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 30.08.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "MON Projekts"
  Līguma termiņš: 60 dienas
  Līgumcena (bez PVN): 16 993,71 EUR
  Līguma grozījumi: