Mēbeles un aptumšojošie aizkari

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 06.10.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Mēbeles un aptumšojošie aizkari
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/53
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

19.10.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv
Objekta apskatei: Didzis Paegle, tālr: 29245555, e-pasts: didzis.paegle@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 16.10.2015. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 19.10.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 21.10.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 05.11.2015.
3. daļa: 05.11.2015.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Rīgas Krēslu Fabrika"
3. daļa: SIA "KATE"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 30 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža
3. daļa: 30 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 2 478.30 EUR
3. daļa: 3 507.10 EUR
  Līguma grozījumi: