Materiāltehniskais nodrošinājums, izmitināšana un ēdināšana nometnei "Plašā Apvāršņa nometne: Jūrmala, Rainis, Aspazija" 15.-21.augusts

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 02.07.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Materiāltehniskais nodrošinājums, izmitināšana un ēdināšana
nometnei "Plašā Apvāršņa nometne: Jūrmala, Rainis, Aspazija" 15.-21.augusts
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/31
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

15.07.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Kristīne Robežniece, tālr.: 67716237, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv
Par iepirkuma saturu: Silvija Tretjakova, tālr.: 67716038, 29492456, e-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 15.07.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (DOC)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 16.07.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.07.2015
  Līguma izpildītājs: Biedrība Marijas Māja
  Līguma termiņš: 21.08.2015.
  Līgumcena (bez PVN): 13 596,00 EUR
  Līguma grozījumi: