Mācību programmas izstrāde un mācību nodrošināšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas augstākā un vidējā līmeņa vadītāju profesionālajai izaugsme

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 26.07.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Mācību programmas izstrāde un mācību nodrošināšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas augstākā un vidējā līmeņa vadītāju profesionālajai izaugsme
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/44
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

08.08.2016. līdz plkst. 12.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Ieva Laizāne, tālr.: 67716235, e-pasts: ieva.laizane@lnb.lv;

Par iepirkuma satura jautājumiem:
Lita Hofmane, tālr.: 67806114, e-pasts: lita.hofmane@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Apliecinājums (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
8. pielikums. Pasniedzēja kvalifikācija (DOC)
9. pielikums. Pieredze mācību programmu izstrādē un mācību nodrošināšanā (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 08.08.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.09.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 03.10.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
  Līguma termiņš: 10.12.2016.
  Līgumcena (bez PVN): 1 575,00 EUR
  Līguma grozījumi: