LNB tīkla iekārtu, telefonijas sistēmas un aparatūras garantijas un tehniskā atbalsta pakalpojums

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.06.2017.
  Iepirkuma nosaukums: LNB tīkla iekārtu, telefonijas sistēmas un aparatūras garantijas un tehniskā atbalsta pakalpojums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/17
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

19.07.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Apliecinājums (DOCX)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
5. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 19.07.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 27.07.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 08.08.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Santa Monica Networks"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 64 208,17 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi: