LNB tīkla iekārtu garantijas un tehniskā atbalsta pakalpojums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 06.08.2018.
  Iepirkuma nosaukums: LNB tīkla iekārtu garantijas un tehniskā atbalsta pakalpojums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/24
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

17.08.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija – piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
6. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

Labota Tehniskā specifikācija (DOCX)

Labots Finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 17.08.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Lēmums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 17.09.2018.
  Līguma izpildītājs: SIA "OptiCom"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 11 402,00 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi: