LNB interneta pieslēguma risinājums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.07.2015.
  Iepirkuma nosaukums: LNB interneta pieslēguma risinājums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/34
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

11.08.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Uldis Žimants, e-pasts: uldis.zimants@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 11.08.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 14.08.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 24.08.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Lattelecom"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): EUR 39 900,00
  Līguma grozījumi: 19.09.2016.