LNB datu pamattīkla uzturēšanas un incidentu risināšanas pakalpojumi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 08.10.2018.
  Iepirkuma nosaukums: LNB datu pamattīkla uzturēšanas un incidentu risināšanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/29
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

19.10.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Personāla CV (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
8. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 19.10.2018. plkst. 10.00
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 19.10.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Lēmums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 31.10.2018.
  Līguma izpildītājs: SIA "Stream Networks"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 41 999,00 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi: