LNB Datu centra infrastruktūras modernizācija, datu un infrastruktūras pārnese un uzturēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 08.07.2015.
  Iepirkuma nosaukums: LNB Datu centra infrastruktūras modernizācija, datu un infrastruktūras pārnese un uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/28
  Iepirkuma procedūras veids: Slēgts konkurss
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

10.08.2015. līdz plkst. 10:00

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.02.2016. līdz plkst. 10:00
  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepirkums@lnb.lv

  Kandidātu atlases nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu ar pielikumiem:

Piedāvājumus var iesniegt tikai atlasītie kandidāti!
Uzaicinājums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.4
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.5
3. pielikums. Tehniskais piedāvājums (DOCX)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
5. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 29.07.2015. (PDF)
Papildus informācija 2, 03.08.2015. (PDF)
Papildus informācija 3, 08.01.2016. (PDF)
Papildus informācija 4, 11.01.2016. (PDF)
Papildus informācija 5, 01.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 6, 01.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 7, 03.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 8, 03.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 9, 04.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 10, 04.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 11, 04.02.2016. (PDF)
Papildus informācija 12, 10.02.2016. (PDF)

2. Pieteikumu atvēršana  
  Pieteikumu atvēršanas datums: 10.08.2015.
  Informācija par iesniegtajiem pieteikumiem: Iesniegtie pieteikumi (PDF)
3. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 15.02.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:

Iesniegtie piedāvājumi, 15.02.2016 (PDF)

Iesniegtie piedāvājumi, 19.02.2016 (PDF)

4. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 18.03.2016
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
5. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 13.04.2016
  Līguma izpildītājs: SIA "Datakom"
  Līguma termiņš: 44 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): EUR 2 022 459,73 (bez PVN)
  Līguma grozījumi:

13.04.2016.: Precizēta līgumcena (bez PVN) uz EUR 1 904 559,11

29.06.2016.: Papildvienošanās

30.09.2016.: Papildvienošanās