Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rasmošanas sistēmas programmatūras piegāde, uzstādīšana un pielāgošana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.02.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rasmošanas sistēmas programmatūras piegāde, uzstādīšana un pielāgošana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/11
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

14.03.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOCX)
4. pielikums. CV forma personālam (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 08.03.2017 (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 14.03.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 15.03.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.03.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Clusterpoint"
  Līguma termiņš: 24 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 41 950,00 EUR
  Līguma grozījumi: