Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskā koncepcija un tās realizācija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.06.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskā koncepcija un tās realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/30
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.08.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Kristīne Robežniece, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums, izmaiņas 09.07.2015. (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Līguma izpildē iesaistītā vadošā personāla saraksts (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
8. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 09.07.2015. (PDF)
Papildus informācija 2, 10.07.2015. (PDF)
Papildus informācija 3, 15.07.2015. (PDF)
Papildus informācija 4, 20.07.2015. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.08.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.08.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 02.09.2015.
  Līguma izpildītājs: PS "GAISS ET SONS"
  Līguma termiņš: 31.05.2016.
  Līgumcena (bez PVN): 115 000,00 EUR
  Līguma grozījumi: 10.12.2015. Pakalpojuma izpildes termiņš pārcelts uz 22.08.2016.