Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku veselības apdrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.10.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku veselības apdrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/67
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

09.11.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Par apdrošināšanas jautājumiem:
Mihails Bugajs, tālr. 24400303, e-pasts: mihails.bugajs@baltolink.com

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Maksas laboratorisko izmeklējumu saraksts (XLS)
4. pielikums. Maksas stacionāro pakalpojumu izņēmumu saraksts (XLSX)
5. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
6. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
7. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
8. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
9. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 02.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 2, 03.11.2016. (PDF)
Papildus informācija 3, 04.11.2016. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.11.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 09.12.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: