Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku veselības apdrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 26.06.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku veselības apdrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/26
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

28.07.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: Lita Hofmane, tālr. 67806114, e-pasts Lita.Hofmane@lnb.lv
Kontaktpersona par apdrošināšanas jautājumiem: Līga Madelāne, tālr. 29424229, e-pasts liga.madelane@iizibrokers.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums. Maksas labaratoro izmeklējumu saraksts (XLS)
4. pielikums. Maksas stacionāro pakalpojumu izņēmumu saraksts (XLSX)
5. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 21.07.2015. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 28.07.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.09.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 10.11.2015.
  Līguma izpildītājs: ERGO life Insurance SE Latvijas filiāle
  Līguma termiņš: 1 gads (līdz 10.11.2016.)
  Līgumcena (bez PVN): 82 431,00 EUR
  Līguma grozījumi: