Lasītāju statistikas un kontroles risinājuma izveide un uzstādīšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.08.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Lasītāju statistikas un kontroles risinājuma izveide un uzstādīšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/45
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

28.09.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Jānis Freimanis, tālr.: 67716225, e-pasts: Janis.Freimanis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Noslēgto līgumu saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 28.09.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 30.09.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 21.10.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Entra"
  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 14 814,00 EUR
  Līguma grozījumi: