Labiekārtojuma izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 07.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Labiekārtojuma izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/57
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

20.09.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Ivars Ķīsis, tālr.: 25632420, e-pasts: ivars.kisis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
        Titullapa (PDF)
        Saturs (PDF)
        Skaidrojošais apraksts (PDF)
        AR-01 (PDF)
        AR-02 (PDF)
        AR-03 (PDF)
        AR-04 (PDF)
        AR-05 (PDF)
        AR-06 (PDF)
        AR-07 (PDF)
        AR-08 (PDF)
        AR-09 (PDF)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 20.09.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.09.2016.
28.09.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums 1 (PDF)
Ziņojums 2 (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 29.09.2016.
2. daļa: -
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "ULRE"
2. daļa: -
  Līguma termiņš: 1. daļa: 3 mēneši
2. daļa: -
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 87 094,23 EUR
2. daļa: -
  Līguma grozījumi: