Labiekārtojuma izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 31.08.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Labiekārtojuma izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/52
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Ivars Ķīsis, tālr.: 25632420, e-pasts: ivars.kisis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
        Titullapa (PDF)
        Saturs (PDF)
        Skaidrojošais apraksts (PDF)
        AR-01 (PDF)
        AR-02 (PDF)
        AR-03 (PDF)
        AR-04 (PDF)
        AR-05 (PDF)
        AR-06 (PDF)
        AR-07 (PDF)
        AR-08 (PDF)
        AR-09 (PDF)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 06.09.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: -
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: -
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 06.09.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -