Labiekārtojuma būvdarbu uzraudzība Rīgā, Mūkusalas ielā 3

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 06.10.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Labiekārtojuma būvdarbu uzraudzība Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/68
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

17.10.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Ivars Ķīsis, tālr.: 25632420, e-pasts: ivars.kisis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
        Titullapa (PDF)
        Saturs (PDF)
        Skaidrojošais apraksts (PDF)
        AR-01 (PDF)
        AR-02 (PDF)
        AR-03 (PDF)
        AR-04 (PDF)
        AR-05 (PDF)
        AR-06 (PDF)
        AR-07 (PDF)
        AR-08 (PDF)
        AR-09 (PDF)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 17.10.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 24.10.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: