Korporatīvie suvenīri II

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Korporatīvie suvenīri II
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/61
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.10.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Lita Kļaviņa, tālr.: 26517377, e-pasts: lita.klavina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
      Pielikums Nr. 1 (DOCX)
      Pielikums Nr. 2 (DOCX)
      Pielikums Nr. 3 (DOCX)
      Pielikums Nr. 4 (DOCX)
      Pielikums Nr. 5 (DOCX)
      Pielikums Nr. 6 (DOCX)
      Pielikums Nr. 7 (DOCX)
      Pielikums Nr. 8 (DOCX)
      Pielikums Nr. 9 (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.10.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Nav saņemts neviens piedāvājums.
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 03.10.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -