Korporatīvie suvenīri

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.06.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Korporatīvie suvenīri
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/21
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

11.07.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
     Pielikums 1 (DOCX)
     Pielikums 2 (PDF)
     Pielikums 3 (DOCX)
     Pielikums 4 (DOCX)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 11.07.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums:  
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 05.09.2018.
2. daļa: 25.07.2018.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: IK "Ideju Ekspresis"
2. daļa: SIA "Suvenīru paradīze"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 5 mēneši
2. daļa: 5 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 2 763,00 EUR
2. daļa: 6 900,00 EUR
  Līguma grozījumi: