Korporatīvie suvenīri

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.04.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Korporatīvie suvenīri
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/15
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

11.05.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
     Pielikums 1 (DOCX)
     Pielikums 2 (DOCX)
     Pielikums 3 (DOCX)
     Pielikums 4 (DOCX)
     Pielikums 5 (DOCX)
     Pielikums 6 (DOCX)
     Pielikums 7 (DOCX)
     Pielikums 8 (DOCX)
     Pielikums 9 (DOCX)
     Pielikums 10 (DOCX)
     Pielikums 11 (DOCX)
     Pielikums 12 (DOCX)
     Pielikums 13 (DOCX)
     Pielikums 14 (DOCX)
     Pielikums 15 (DOCX)
     Pielikums 16 (DOCX)    
     Pielikums 17 (DOCX)
     Pielikums 18 (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 11.05.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 17.05.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.05.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "PRO Baltics"
  Līguma termiņš: 7 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 2 089,00 EUR
2. daļa: 7 689,26 EUR
3. daļa: 2 024,00 EUR
  Līguma grozījumi: