Konsultantu atbalsts projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)" realizācijā

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 15.04.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Konsultantu atbalsts projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)" realizācijā
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/16
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

  Kontaktpersonas:

Karīna Bandere, tālr.: 67716006, e-pasts: karina.bandere@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums, ar grozījumiem 25.05.2016. (DOCX)
1. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
2. pielikums. Pieteikums (DOCX)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
4. pielikums. Vispārīgās vienošanās projekts (DOCX)
5. pielikums. Piedāvājuma nodrošinājuma forma (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 23.05.2016. (DOC)
Papildus informācija 2, 05.07.2016. (PDF)
Kultūras mantojuma digitalizācijas koncepcija (PDF)
Papildus informācija 3, 05.07.2016. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: -
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: -
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.07.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nepieciešams veikt grozījumus nolikumā.
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -