Kompleksā telefonijas pakalpojuma nodrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.11.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Kompleksā telefonijas pakalpojuma nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/36
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

16.11.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOCX)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija, 8.11.2018 (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 16.11.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.11.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Lēmums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 01.12.2018.
  Līguma izpildītājs: SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 41 999 EUR
  Līguma teksts:  
  Līguma grozījumi: