Kompleksā telefonijas pakalpojuma nodrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.10.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Kompleksā telefonijas pakalpojuma nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/32
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkuma procedūra pārtraukta

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOCX)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: Iepirkums pārtraukts (05.11.2018.)
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:
  Līguma izpildītājs:
  Līguma termiņš:
  Līgumcena (bez PVN):
  Līguma teksts:
  Līguma grozījumi: