Kompleksā telefonijas pakalpojuma nodrošināšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 29.10.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Kompleksā telefonijas pakalpojuma nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/56
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

09.11.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Ivars Indāns, tālr.: 26473040, e-pasts: ivars.indans@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOCX)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 09.11.2015. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.11.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.11.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.12.2015
  Līguma izpildītājs: SIA Latvijas Mobilais Telefons
  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1211,94 EUR mēnesī
  Līguma grozījumi: