Koka dēļu grīdas remonts

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 18.01.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Koka dēļu grīdas remonts
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/5
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

29.01.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
    Pielikums 1 (PDF)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 25.01.2018. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 29.01.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 30.01.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 01.02.2018.
  Līguma izpildītājs: SIA "GRĪDU LICEJS"
  Līguma termiņš: 04.02.2018.-14.02.2018.
  Līgumcena (bez PVN): 12 389,21 EUR
  Līguma grozījumi: