Izstāžu telpu apdares darbi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 17.09.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Izstāžu telpu apdares darbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/46
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

28.09.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv
Objekta apskatei: Didzis Paegle, tālr: 29245555, e-pasts: didzis.paegle@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
        533. telpas skice (PDF)
        133. telpas skice (PDF)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 28.09.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.10.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)
 

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 30.10.2015.
2. daļa: 30.10.2015.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Cleanhouse"
2. daļa: SIA "PRO DEV"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 1 mēnesis no spēkā stāšanās brīža
2. daļa: 1 mēnesis no spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 6 053,79 EUR
2. daļa: 2 582,27 EUR
  Līguma grozījumi: