Izstāžu materiāli un tehniskais aprīkojums

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.02.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Izstāžu materiāli un tehniskais aprīkojums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/3
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

01.03.2016. līdz plkst.11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 01.03.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 04.03.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 08.03.2016.
2. daļa: 08.03.2016.
3. daļa: 08.03.2016.
4. daļa: 08.03.2016.
5. daļa: 08.03.2016.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Birojs D.D."
2. daļa: SIA "Birojs D.D."
3. daļa: UAB "Sentios"
4. daļa: UAB "Sentios"
5. daļa: SIA "Birojs D.D."
  Līguma termiņš: 1. daļa: 10 dienas
2. daļa: 10 dienas
3. daļa: 30 dienas
4. daļa: 30 dienas
5. daļa: 30 dienas
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 4 173.88 EUR
2. daļa: 3 842.43 EUR
3. daļa: 3 172.15 EUR
4. daļa: 6 582.35 EUR
5. daļa: 695.33 EUR
  Līguma grozījumi: