Izstādes "Valsts pirms valsts" uzbūve, tehniskā realizācija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 26.03.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Izstādes "Valsts pirms valsts" uzbūve, tehniskā realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/11
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

17.04.2018. plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
    Pielikums 1 (PDF)
    Pielikums 2 (PDF)
    Pielikums 3 (PDF)
    Pielikums 4 (PDF)
    Pielikums 5 (PDF)
    Pielikums 6 (PDF)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)
8. pielikums. Apliecinājums (DOC)
 

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 17.04.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 17.04.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 02.05.2018.
  Līguma izpildītājs: SIA "Balta Trend"
  Līguma termiņš: 8 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 9 231,10 EUR
  Līguma grozījumi: