Izstādes "Melnās mākslas darbnīca" uzbūve, tehniskā realizācija

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 18.08.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Izstādes "Melnās mākslas darbnīca" uzbūve, tehniskā realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/28
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

29.08.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
       Pielikums 1 (PDF)
       Pielikums 2 (PDF)
       Pielikums 3 (PDF)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 29.08.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.09.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 14.09.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Dekorāciju darbnīca"
  Līguma termiņš: 2 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 8 842,50 EUR
  Līguma grozījumi: