Izstādes "Civilizācijas nospiedumi" tehniskā realizācija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.08.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Izstādes "Civilizācijas nospiedumi" tehniskā realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/37
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.08.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Kristīne Robežniece, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
Izstādes telpu plāns (PDF)
Rāmji kartēm 1 (PDF)
Rāmji kartēm 2 (PDF)
Papildstiprinājums projektoram (PDF)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.08.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 25.08.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -