Izdevuma par Bērnu žūrijas 15 gadu pieredzi sastādīšana, rediģēšana, maketēšana un iespiešana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 09.12.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Izdevuma par Bērnu žūrijas 15 gadu pieredzi sastādīšana, rediģēšana, maketēšana un iespiešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/68
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

21.12.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Antra Indriksone, tālr.: 67716234, e-pasts: antra.indriksone@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Iesaistītā personāla saraksts (PDF)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 11.12.2015. (PDF)
Papildus informācija 2, 11.12.2015. (PDF)
Papildus informācija 3, 15.12.2015. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 21.12.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums:

21.12.2015.

  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 22.12.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Lietusdārzs"
  Līguma termiņš: 28.12.2015.
  Līgumcena (bez PVN): 3 117,60 EUR
  Līguma grozījumi: