IT rezerves daļu, tehnikas un papildmateriālu iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 02.11.2016.
  Iepirkuma nosaukums: IT rezerves daļu, tehnikas un papildmateriālu iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/76
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

15.11.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
6. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 15.11.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 24.11.2016
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:

1.daļa: 02.12.2016.

2.daļa: izbeigta bez rezultāta

3.daļa: 01.12.2016.

4.daļa: izbeigta bez rezultāta

5.daļa: izbeigta bez rezultāta

  Līguma izpildītājs:

1.daļa: AS "Capital"

3.daļa: SIA "TelCom"

  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN):

1.daļa: 2 552,90 EUR

3.daļa: 15 101,51 EUR

  Līguma grozījumi: