Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.01.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/1
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pagarināts līdz Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanai. Skat. Papildus informācija 3, 20.02.2017. (PDF)

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un kontaktpunkts dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Juris Ģiedris, tālr.: 29456979, e-pasts: juris.giedris@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (ar pielikumu); 7. pielikums. Finanšu piedāvājums (ar pielikumu) (XLS)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto speciālistu saraksts (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
8. pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa (DOC)
9. pielikums. Līguma projekts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 06.02.2017. (PDF)
Papildus informācija 2, 17.02.2017. (PDF)
Papildus informācija 3, 20.02.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: -
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: -
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 20.04.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -