Inženiertehnisko sistēmu uzlabošanas darbi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.09.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiertehnisko sistēmu uzlabošanas darbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/51
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

12.10.2015. līdz plkst. 12:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv
Objekta apskatei: Juris Ģiedris, tālr: 29456979, e-pasts: juris.giedris@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (XLS)
      Tehniskās specifikācijas pielikums (PDF)
3. pielikums. Piesaistīto specialistu saraksts (XLS)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 12.10.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkumam 4.daļa beidzās bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. un 2.daļa: 20.10.2015.
3. un 7.daļa: 21.10.2015.
4.daļa: -
5. daļa: 21.10.2015.
6. daļa: 20.10.2015.
  Līguma izpildītājs: 1. un 2.daļa: SIA "Industry Service Partner"
3. un 7.daļa: SIA "Moduls Rīga"
4.daļa: -
5. daļa: SIA "Recept-Holding Lifts"
6. daļa: AS "Latvijas lifts - Šindlers"
  Līguma termiņš: 1. un 2.daļa: 56 dienas
3. un 7.daļa: 56 dienas
4.daļa: -
5. daļa: 56 dienas
6. daļa: 56 dienas
  Līgumcena (bez PVN): 1. un 2.daļa: 12 087.80 EUR
3. un 7.daļa: 30279.62 EUR
4.daļa: -
5. daļa: 15 000.00 EUR
6. daļa: 3 001.00 EUR
  Līguma grozījumi: