Inženiersistēmu apkope un elektrisko mērījumu veikšana Silakroga "Rakstos"

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 14.10.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiersistēmu apkope un elektrisko mērījumu veikšana Silakroga "Rakstos"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/71
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

25.10.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Raimonds Viršila, tālr.: 29284410, e-pasts: raimonds.virsila@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums (XLS)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 25.10.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.10.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 04.11.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Industry Service Partner"
  Līguma termiņš: 1 mēnesis
  Līgumcena (bez PVN): 5 507,10 EUR
  Līguma grozījumi: