Informatīvi paziņojumi: 2012

Izdrukāt
ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izsludināšanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
LNB/2012/17 Kartona mapju, kārbu un kastu iegāde bibliotēkas krājuma saglabāšanai 13.12.2012. Procedūra pārtraukta
LNB/2012/16 Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās" publicitātes elementa – propagandas videofilmas ražošana 05.12.2012. Procedūra pārtraukta
LNB/2012/15 Periodisko izdevumu iesiešana 03.12.2012. 20.12.2012. plkst. 12.00
LNB/2012/8/ERAF Krājumu digitalizācija uz pieprasījumu, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība" 30.11.2012. Procedūra pārtraukta
LNB/2012/14 Degvielas iegāde 2013.gadam 13.11.2012. 27.11.2012. plkst. 12.00
LNB/2012/12 Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu un periodikas portāla funkcionālie papildinājumi 01.11.2012. 12.11.2012. plkst. 11.00
LNB/2012/11/ERAF Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmas izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta" 04.10.2012. 06.11.2012. plkst. 11.00
LNB/2012/10/KM-BJZ Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās publicitātes elementa - silikona rokassprādzīšu ar reljefu tekstu izgatavošana 03.10.2012. 19.10.2012. plkst. 12.00
LNB/2012/9/ERAF Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu apstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība" 31.08.2012. Procedūra pārtraukta
LNB/2012/6/ERAF Trešo pušu krājumu saņemšanas un indeksēšanas risinājuma izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība" 07.06.2012. 10.07.2012. plkst. 11.30
LNB/2012/7/ERAF Lielapjoma off-line datu glabāšanas risinājuma pārvaldes risinājuma piegāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība" 05.06.2012. 10.07.2012. plkst. 11.00
LNB/2012/2/ERAF Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmas izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta" 30.03.2012. Procedūra pārtraukta
LNB/2012/5/ERAF Datu centra papildinājumu piegāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta" 20.03.2012. 02.05.2012. plkst. 11.00
LNB/2012/4 Vienas jaunas automašīnas noma uz 3 gadiem 01.02.2012. 14.02.2012. plkst. 12.00

Visi informatīvie paziņojumi