Iespieddarbi

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.02.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Iespieddarbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/12
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

13.03.2017. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Vita Valheima, tālr.: 67716242, e-pasts: vita.valheima@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
       Pielikums 1 (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Drukas fails (PDF)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 01.03.2017. (PDF)
Papildus informācija 2, 06.03.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 13.03.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.03.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 24.03.2017.
2. daļa: 24.03.2017.
3. un 4. daļa: 24.03.2017.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Jelgavas tipogrāfija"
2. daļa: SIA "Gr Art & Print"
3. un 4. daļa: SIA "Green print"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 12 mēneši
2. daļa: 12 mēneši
3. un 4. daļa: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 11 868,00 EUR
2. daļa: 1 484,00 EUR
3. un 4. daļa: 8 772,37 EUR
  Līguma grozījumi: -